๑๒ สิงหาคม สดุดีพระแม่ไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงLanguage Thai | English