วันพฤหัสบดี


" Thursday มาจากภาษาลาติน Jovis เป็นชื่อบาทหลวงองค์หนึ่งตามคัมภีร์ไตรเทพ กล่าวไว้ว่า พระพฤหัสแต่งกายเหมือนฤาษี ทรงหนังเสือ ผิวกายสีแก้วไพฑูรย์ อาภรณ์สังวาลย์ไข่มุก มือขวาถือกระดานชนวน ประทับมาบนหลังกวาง ว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาจากฤาษี 19 รูป จึงเป็นปรมาจารย์ทั้งเทพ มนุษย์ และยักษ์มาร ทางกรีกเรียกว่า พระเทพบิดรจูปีเตอร์ หรือซีอุส อยู่ยอดเขาโอลิมปัสเหมือนพระอินทร์ของเรา ทำให้ผู้ที่เกิดวันนี้เหมาะเป็นอาจารย์ นักพูด นักค้นคว้า นักเขียน นักวางแผน นักออกแบบ นักเทศน์ และนักร้อง เรียนทางภาษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วรรณคดี ทนายความ นักสืบ และนักธรรม


"