ปีชวด


" ปีชวด ผู้มีเสน่ห์
ชอบโอ่อ่า หมดเปลือง ทำตัวดี เพราะกลัวคนเห็นปมด้อย เบื่อง่าย จะเกี่ยวข้องกับกามรมย์ ตั้งแต่อายุน้อย ชีวิตจริงไม่มีระเบียบนัก สัปดน คู่ครองจะเกิดจากความใกล้ชิด รู้จักใช้เสน่ห์ หรือความสามารถส่วนตัวให้เป็น ประโยชน์ ชอบติคนอื่น เหมาะจะเป็นที่ปรึกษา ต่อสู้ตั้งแต่เด็ก ๆ "