ปีระกา


" ปีระกา ผู้ซื่อสัตย์
เป็นผู้ทรงคุณธรรม รักเพื่อนเป็นชีวิตจิตใจ ไหวพริบดี ปฏิภาณดีมาก มองโลกในแง่ดี สามารถพูด สิ่งที่ยากให้เข้าใจง่าย มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ จะเป็นคนต่อสู้จนได้รับความสำเร็จในวิชาชีพเฉพาะ อย่างดี เสียเปรียบประจำ ขนขวายมีความรักตั้งแต่วัยเอ๊าะ ๆ มีศิลปะในการแต่งตัว "