ปีจอ


" ปีจอ ผู้จงรักภักดี
จะเป็นคนติดอยู่กับประเพณีเก่า หัวโบราณ มีความกตัญญูมาก รักงาน รักอาชีพ ทำต้องเป็นทีมจึง โด่งดัง เอาอกเอาใจเก่ง เฝ้าสมบัติชาวบ้านดี ไม่กล้าหาญ ไม่เด็ดเดี่ยว รักศิลปะและชำนาญสาขาใด จะเป็นอาจารย์สาขานั้นได้ มีความรักพร่ำเพื่อ "