ปีฉลู


" ปีฉลู ผู้อนุรักษ์
มีความอดทนสูง บ้ายอ ใจจริง ใจดี ถูกจูงง่าย เวลาดื้อ หรือค้าน จะหัวชนฝา ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ไม่ยอมรับความคิดเห็นคนอื่น รักอิสระ จะหวาดระแวง หึงเรื่องความรักง่าย "