ปีมะเมีย


" ปีมะเมีย ผู้มีความสง่า
ชอบท่องเที่ยว ชอบทำตัวทันสมัย โอ่อ่า ชอบการแข่งขัน พนัน พูดเร็ว เดินเร็ว คบคนทุกชั้นจะมี คนรักนับถือมาก เชื่อมั่นตัวเอง ทำอะไรจะมีสัญลักษณ์ ไม่ชอบคนตักเตือน ต้องมีคู่คิด คู่หู หรือ แต่งงานแล้วจึงจะสุขุม และร่ำรวย รักครอบครัวซื่อสัตย์ "