ปีวอก


" ปีวอก ผู้ฟุ้งซ่าน
มักทำอะไรลุกลี้ลุกลน วอกแวก ฟุ้งซ่านง่าย ชอบสนุก ชอบล้อคน ชอบการแข่งขัน จะเป็นคน ช่างสังเกตุ จะมีความชำนาญในการเล่นกีฬา หรือดนตรี อะไรที่เกี่ยวกับฝีมือ จะเชี่ยวชาญได้ เป็น ช่างโดยอัตโนมัติ การต่อสู้ชิงชัย จะสกปรกนิด ๆ ชอบทำอะไรให้ตัวเด่น ความรักมักมีตั้งแต่อายุ น้อย "