กระดังงา
มงคล
    กระดิ่งหรือระฆังนั้นเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
เพราะมักจะได้พบเห็นเสมอ ตามอาคารบ้านเรือน และวัดวาอารามต่างๆ

    กระดังงา คือ การทำให้ เกิดเสียงดังไปไกล เมื่อกระดังนั้น มีความคล้องจองกับ "กระดังงา" ชาวไทยโบราณ จึงเชื่อสืบต่อกันว่า ชื่อกระดังงานั้น มีความหมายที่ดี และยังถือได้ว่า เป็นต้นไม้ที่มีชื่อ เป็นสิริมงคลอีกชนิดหนึ่ง
    คนโบราณเชื่อกันว่าการปลูกต้นกระดังงา เอาไว้ภายใน บริเวณบ้านนั้น จะช่วยให้สมาชิกในบ้าน รวมทั้ง วงศ์ตระกูล มีชื่อเสียงโด่งดัง ก้องกังวานไปแสนไกล และมีลาภยศสรรเสริญ ผู้คนทั่วไปต่างก็รู้จัก และ นับหน้าถือตา
     ยังมีความเชื่ออีกว่าเสียงที่ดังนั้นมีความไพเราะ เพราะพริ้งมาก และดังก้องไปจนถึงสวรรค์ชั้นฟ้า ให้เทพบุตรเทพธิดาได้ยินเลยทีเดียว
     นอกจากนั้น กระดังงายังเสริมมงคลในทางเสน่ห์ คือ จะเสริมให้คุณ มีเสนห์เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป และมีชีวิตที่งดงามหอมนวลตลอดไป

เคล็ดปฏิบัติ
     หากคุณต้องการจะลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ ก็ควรจะลงมือปลูกในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า การปลูกต้นไม้เพื่อให้ดอกสวยสดนั้น ควรจะปลูกในวันพุธ ดอกไม้นั้นจึงจะเบ่งบานเต็มต้น เป็นที่เจริญตา เจริญใจ
     กระดังงานั้นเหมาะที่จะนำมาปลูกทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มสิริมงคล ให้แก่ บ้านเรือน ชื่อเสียง จะขจรขจาย ไปทั่วทุกทิศทางราวกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องไปทั่วพื้นดิน