กวนอิมเงิน-กวนอิมทอง
มงคล
    กวนอิมเงินและกวนอิมทอง เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าที่ชาวจีน และชาวไทยให้ความเคารพบูชา กันแพร่หลายทั่วไป
    เชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้า หรือนำมาประกอบพิธีมงคลทางศาสนาอยู่เสมอ
    คนโบราณกล่าวว่า ครอบครัวใดที่ปลูกต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองเอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะช่วยดลบันดาลให้ครอบครัวนั้น มีโชคลาภเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทอง มีฐานะร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเดิม หากทำมาค้าขายก็จะได้กำไรมั่งคั่งแน่นอน
    ต้นกวนอิมเงิน กวนอิมทองนั้นถือว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาภายในบ้าน ดังนั้น ผู้ปลูกและสมาชิกในครอบครัว จึงมีทรัพย์สมบัติใช้จ่ายกันอย่างไม่ขาดมือเลยทีเดียว

เคล็ดปฏิบัติ
    ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ เหมาะที่จะนำมาปลูกทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน เพราะต้นไม้จะมีพลังในการเรียกความร่ำรวย เมื่อได้รับแสงแดดยามเช้าอย่างเต็มที่
    ควรลงมือปลูกในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่มีใบดกงามสีสันสะดุดตานั้น ควรจะปลูกในวันอังคาร จึงจะได้ต้นไม้ที่มีลักษณะดี และช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้เป็นเจ้าของ รวมทั้งครอบครัวได้เป็นอย่างดี