แก้ว
มงคล
    ต้นแก้วนั้นก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะดอกแก้วนั้นมักจะส่งกลิ่นหอมเย็น อย่างน่าชื่นใจอันเป็นเสน่ห์ของต้นไม้ชนิดนี้
    แก้ว หมายถึง สิ่งที่ดีมีค่าสูงเป็นที่ยกย่องยอมรับของคนทั่วไป ดังที่เรามักจะได้ยินคนโบราณเปรียบ ของที่มีคุณค่าสูงว่าเป็น “ดั่งดวงแก้ว”
    แก้ว อาจจะหมายความถึง ความใสสะอาดและความสดใส ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่อกันว่า ครอบครัวที่ปลูกต้นแก้วไว้ภายในบริเวณบ้าน สมาชิกทุกคนก็จะมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด เบิกบานแจ่มใสราวกับความใสของแก้วเลยทีเดียว
    และยังเชื่ออีกว่า การปลูกต้นแก้วนั้น จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน เพราะคนในบ้าน ก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม ประพฤติดีและได้รับการยกย่องจากคนทั่วไป
    เรายังมักจะนำดอกแก้ว ซึ่งมีกลิ่นหอมเย็นนั้นไปบูชาพระ และนำไปประกอบพิธีทางศาสนา จึงถือว่าเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับนำไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่มความงดงามของจิตใจได้อีกด้วยเคล็ดปฏิบัติ
    ควรลงมือปลูกต้นแก้วในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้ที่ให้ดอก สวยงาม และนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้น ควรจะปลูกในวันพุธ ต้นไม้นั้นจึงจะเปี่ยมไปด้วยคุณค่า และความเป็นมงคล
    ต้นแก้วจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้าน และผู้อยู่อาศัย หากปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออก เพราะจะยิ่งทำให้ต้นไม้ชนิดนี้งอกงามได้ดี