ขนุน
มงคล
    ขนุนเป็นไม้ไทยเก่าแก่ ที่คนไทยเรานิยมปลูกกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว คนไทยเกือบทุกเรือนชาน ทุกบ้านช่อง จะมีต้นขนุนอย่างน้อย 1-2 ต้น ปลูกไว้ริมรั้ว ขนุนมีหลายพันธ์ เช่น จำปาดะ และขนุนหนังเป็นต้น
    คนโบราณเชื่อว่า ขนุนเป็นไม้มงคลนาม คือให้ความเป็นสิริมงคลตามชื่อ จะส่งผลให้ผู้ปลูกมีบุญหนุนนำ ชีวิตจึงมีแต่ความสุขความรุ่งโรจน์

    เชื่อกันว่าขนุนจะช่วยให้มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุน จะทำการสิ่งใด ก็มีคนสนับสนุนผลักดัน ให้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จ

    หากจะทำมาค้าขาย ก็จะร่ำรวยเพราะมีคนมาอุดหนุนจุนเจือไม่ขาด ไม่ว่าจะทำกิจใด ชีวิตก็จะรุ่งเรืองมีเงินมีทองหนุนเนื่องตลอดไป

เคล็ดปฏิบัติ
    การปลูกขนุนในบริเวณให้ได้ความเป็นสิริมงคลนั้น ควรให้ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูก วันที่เป็นมงคลคือวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
    ควรอย่างยิ่งที่จะปลูกขนุนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน