คล้า(พุทธรักษาน้ำ)
มงคล
    ต้นคล้าที่นิยมปลูกกันมาก เพราะเชื่อว่า จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ปลูก หรือเจ้าของ คือ คล้าพันธุ์ดอกสีแดง สีขาว สีเหลือง คล้าเงิน คล้าหางนกยูง เป็นต้น
    คนโบราณนิยมเรียกต้นคล้าว่า พุทธรักษาน้ำ ซึ่งหมายความว่า มีพระพุทธเจ้าคอยปกป้องรักษา เจ้าของต้นไม้นั่นเอง
    คล้า หรือ คลุ้ม คือการปกป้อง คุ้มครอง รักษา และมีอีกหลายคนที่เชื่อว่าคล้า หมายถึงคล้าคลาด คือ การคลาดแคล้วจากศัตรู หรือ เรื่องร้ายๆ ต่างๆ นานา ได้เช่นกัน
    ดังนั้น ชาวไทยจึงนิยมปลูกต้นคล้าเอาไว้ในบริเวณบ้านมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เพราะเชื่อว่า การปลูกต้นคล้านั้น จะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวนั้น รอดพ้นจากเรื่องราวร้ายๆ ได้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กาย หรือทุกข์ใจ เพราะต้นคล้านั้น จะช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเขา ให้ปลอดภัย และร่มเย็นเป็นสุขทั้งบ้าน
เคล็ดปฏิบัติ
    ผู้ที่เหมาะจะเป็นผู้ลงมือปลูกต้นคล้านั้น ควรจะเป็นผูใหญ่สักหน่อย หากภายในครอบครัว มีแต่คนหนุ่มสาว ก็ควรจะเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือผู้ที่ทำแต่สิ่งดีงาม มาเป็นผู้ลงมือปลูก ก็จะยิ่งเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้สูงยิ่งขึ้น
    ลองมองหาที่ดินทางทิศตะวันออกของตัวบ้านที่พอเหมาะ จึงค่อยปลูก เพราะคล้านั้น เหมาะที่จะปลูก ทางทิศตะวันออกมากกว่าทิศอื่นๆ
    คนโบราณเชื่อว่าต้นไม้ที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านนั้น ควรจะปลูกในวันเสาร์ ดังนั้น คุณจึงควรปลูกต้นคล้าในวันเสาร์เช่นกัน จึงจะถูกต้องตามเคล็ดวิธี