ทองหลาง
มงคล
    ต้นทองหลางนั้น เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงเรียงนาม ในแง่ของความเป็นสิริมงคลอย่างมาก ทองหลางหมายความถึง การมีทองมากมาย ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่อกันว่า หากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้เอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ครอบครัวนั้นก็จะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองมากมาย เรียกได้ว่าเข้าขั้นเศรษฐีเลยทีเดียว
    ใบทองหลางนั้น ยังมีสีทองเรื่อเรือง ราวกับประกายของทองคำบริสุทธิ์เรืองรองจับตา เมื่อได้พบเห็นก็จะรู้สึกเย็นตาเย็นใจ
    ใบทองหลาง ก็มักจะถูกนำมาประกอบพิธีสำคัญๆ ทางศาสนาอยู่เสมอ และชาวอินเดียโบราณก็เชื่อกันว่า ทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ใบย่อย 3 ใบนั้นหมายถึง พระพรหม พระศิวะและพระวิษณุ (ชื่อในภาษาสันสกฤตคือ “มนทาระ”)เคล็ดปฏิบัติ
    ผู้ที่มีความเหมาะสมในการปลูกคือ ผู้ที่เกิดปีมะแม เพราะต้นทองหลางนั้น เป็นต้นไม้ประจำปีมะแม หากสมาชิกภายในบ้าน ไม่มีผู้ใดเกิดปีมะแมเลย ก็ควรจะให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้ลงมือปลูก
    วันเสาร์เป็นวันที่เหมาะสมที่สุด ในการปลูกต้นทองหลาง เพราะคนโบราณเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้น ควรจะปลูกในวันเสาร์จึงจะดี
    ทิศที่ควรปลูกต้นทองหลาง คือ ทิศเหนือของตัวบ้าน เพราะเชื่อกันว่า จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้มากขึ้น