บอนสี
มงคล
    บอนสีหรือบอนฝรั่งนั้น ได้รับความนิยมปลูกมาเนิ่นนานแล้ว บอนสีถือได้ว่า เป็นพรรณไม้เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองของไทยเราเลยทีเดียว
    คนโบราณ มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า หากบ้านไหน หรือที่ใดปลูกบอนสีไว้ประดับประดา ต้นบอนสีก็จะช่วยคุ้มครองสถานที่นั้น ให้สงบสุข ร่มเย็น ทุกคนต่างก็มีความสุข โดยที่ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ
    แต่ก่อนนั้น ขุนนางหรือข้าราชการชั้นสูง มักจะปลูกบอนสีไว้ในพระราชวัง หรือในสถานที่สำคัญ เมื่อเวลาผ่านไป คนไทยจึงหันมาปลูกต้นบอนสีไว้ ประดับบ้านกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้าน และสมาชิกทุกคนภายในบ้าน
    พันธ์ของบอนสีที่นิยมปลูกกัน ล้วนแล้วแต่มีชื่อที่เป็นมงคลทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นราชา เทวดาประจำเรือน มหาชาติ ต้นพระยา นางสงกรานต์ ซึ่งเหมาะสำหรับนำมาปลูกเพิ่มพลัง บารมีให้บ้านเรือนเป็นอย่างยิ่งเคล็ดปฏิบัติ
    ควรลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ปลูกเอาใบ เพราะเป็นไม้ใบสีสันสวยงามนั้น เหมาะจะปลูกในวันอังคาร จึงจะได้ต้นไม้ที่มีลักษณะดีมีใบสีสันสดสวย และเสริมโชคชะตาของผู้คนในบ้าน
    ทิศที่เหมาะสมในการปลูกบอนสีไว้ประดับประดา ภายในบริเวณบ้าน คือทิศตะวันออก เพราะบอนสีที่ได้รับแสงสว่างยามเช้า จะงอกงาม และแข็งแรง