บัว
มงคล
    บัวเป็นพรรณไม้น้ำ ที่ชาวไทยรู้จักกันดี เพราะเรามักจะใช้ดอกบัว ในการบูชาพระอยู่เสมอ แต่บัวที่เรานิยมปลูกไว้ภายในบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล คือ บัวหลวง บัวผัน บัวฝรั่ง บัวสาย และบัวกระด้ง
    มีความเชื่อสืบทอดต่อกันมา ตามแนวพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยโบราณว่า ดอกบัวก็เหมือนกับคนเรานี้เอง ดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น ก็เหมือนกับ ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ซึ่งถือเป็นความหมายอันลึกซึ้ง และเป็นมงคลนัก    ดังนั้นคนโบราณจึงเชื่อว่า ครอบครัวใดที่ปลูกบัวเอาไว้ประจำบ้าน ก็จะช่วยให้สมาชิกในบ้านนั้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และเบิกบานแจ่มใส เช่นเดียวกับดอกบัว
    และยังเชื่ออีกว่า สายใยของบัวที่ยืดยาวนั้น คือสายสัมพันธ์ของครอบครัว จะทำให้ทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่น ครอบครัวนั้น ก็จะมีแต่ความสุข เพราะความรักใคร่ปรองดองของสมาชิกทุกคนเคล็ดปฏิบัติ
    ทิศที่เหมาะกับการปลูกบัว คือ ทิศตะวันตก หากปลูกบัวทางทิศตะวันตก ต้นบัวจะเจริญงอกงามมากกว่าการปลูกบัวทางทิศอื่นๆ
    ควรจะลงมือปลูกต้นบัวในวันพุธ เพราะวันพุธนั้น เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงาม ต้นบัวที่ปลูกในวันพุธ จึงผลิดอกบานสะพรั่งงดงามไปทั่วทั้งสระ
    ผู้ที่เหมาะจะลงมือปลูกบัวมากที่สุด คือ ผู้ที่เกิดปีจอ เพราะต้นบัวนั้น เป็นต้นไม้ประจำปีจอ หากผู้ที่เกิดปีจอเป็นผู้ลงมือปลูก และมีผู้ที่เกิดปีเดียวกันอาศัยอยู่ภายในบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้มากยิ่งขึ้นไปอีก (ถ้าไม่มีผู้ที่เกิดปีจอ ก็ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ปลูกก็ได้)