โป๊ยเซียน
มงคล
    โป๊ยเซียน เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน เพราะมีผู้นิยมปลูกต้นไม้ชนิดนี้กันเป็นจำนวนมาก ตามบ้านเรือนทั่วไป
    ต้นโป๊ยเซียนนั้น บางคนเชื่อว่าเป็นต้นไม้เสี่ยงทาย หากผู้ใดปลูกต้นโป๊ยเซียนออกดอกได้ 8 ดอก ก็จะมีโชคลาภ อาจจะถูกหวย ร่ำรวยเงินทอง หรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
    คนโบราณเชื่อกันว่า ครอบครัวใด ที่ปลูกต้นโป๊ยเซียนเอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ต้นไม้ชนิดนี้ก็จะช่วยชักนำโชคลาภมาให้สมาชิกทุกคน ภายในบ้าน
    และยังเชื่ออีกว่า ต้นโป๊ยเซียน สามารถปกป้องคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของ และครอบครัวให้มีแต่ความสงบสุข เพราะต้นโป๊ยเซียนนั้น เป็นตัวแทนของเทพเจ้า 8องค์ ที่คอยคุ้มครองมนุษย์ให้สงบสุข และมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเคล็ดปฏิบัติ
    ผู้ที่เหมาะจะลงมือปลูกต้นโป๊ยเซียนนั้น ควรจะมีอายุสักหน่อย หากทั้งครอบครัวมีแต่คนหนุ่มสาว ก็ควรจะเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือญาติผู้ใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีน่ายกย่อง มาลงมือปลูกให้ ก็จะยิ่งเสริมมงคลให้เพิ่มขึ้น
    ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่เหมาะที่สุด ในการปลูกต้นโป๊ยเซียน เพราะทิศนี้จะช่วยเสริมมงคลให้แก่โป๊ยเซียน
    ควรลงมือปลูกในวันพุธ เพราะคนโบราณเชื่อว่า การปลูกต้นไม้ เพื่อความสวยสดงดงามของดอกที่เจริญใจ ควรจะปลูกวันพุธ ต้นไม้จึงจะสมบูรณ์ และช่วยเพิ่มสิริมงคลของบ้านให้เพิ่มขึ้น