พุทธรักษา
มงคล
    พุทธรักษานั้น เป็นไม้ล้มลุก ที่มีชื่อเป็นสิริมงคลมาก ดังนั้นตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว ชายไทยจึงนิยมปลูกพุทธรักษาเอาไว้ในบ้าน
    ชื่อของพรรณไม้ชนิดนี้นั้น มีความหมายที่ดีมาก เพราะหมายความถึง การมีพระพุทธเจ้าคอยคุ้มครองรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข
    ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อที่ว่า หากครอบครัวใดปลูกต้นพุทธรักษาเอาไว้แล้วล่ะก็ ครอบครัวนั้นจะมีแต่ความสุขความสงบโดยที่ไม่มีเรื่องราวร้ายๆ เข้ามากล้ำกราย ให้สมาชิกในบ้านได้รับความเดือดร้อนได้เลย
    ต้นพุทธรักษานั้น จะช่วยปกป้องคุ้มครอง มิให้มีภยันอันตรายให้กับสมาชิกทุกคนภายในบ้าน รวมทั้งคอยปกป้องดูแลบ้านเรือน ให้ร่มเย็นปลอดภัย โดยที่ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ ขึ้น

เคล็ดปฏิบัติ
    การปลูกต้นพุทธรักษานั้น สมาชิกภายในบ้านสามารถปลูกได้หมด หรืออาจจะช่วยกันปลูกคนละไม้คนละมือก็ได้เช่นกัน และยังจะช่วยให้สัมพันธภาพในครอบครัวแน่นแฟ้นขึ้นด้วย
    ควรปลูกต้นพุทธรักษาเอาไว้ทางทิศตะวันตก ต้นพุทธรักษา จะได้คอยปกป้องคุ้มครองครอบครัวให้แคล้วคลาดจากเรื่องร้าย
    วันพุธเป็นวันที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ชนิดนี้มากที่สุด เพราะคนโบราณเชื่อว่า หากต้องการปลูกต้นไม้ เพื่อยึดเอามงคล จากความสวยงามของดอกไม้ ก็ควรจะปลุกวันพุธ เพื่อที่ต้นไม้นั้น จะได้ออกดอกบานสะพรั่งอยู่เสมอ และเป็นสิริมงคลเสริมส่งดวงชะตาให้รุ่งโรจน์