พู่ระหง
มงคล
    ดอกพู่ระหง เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไปเพราะเป็นไม้พุ่มที่ทนทานดี และให้ความสวยงามเพลินตา กับรูปทรงของดอก
    พู่ระหงเป็นไม้ดอกมงคลเสริมดวง ในด้านความสูงส่งแห่งเกียรติและจิตใจ
    คนโบราณเชื่อกันว่าบ้านที่ปลูกพู่ระหง จะมีสิริมงคล เพราะไม้นี้ช่วยส่งผลให้คนในบ้าน มีความรุ่งเรืองอย่างสูงส่ง เต็มไปด้วยความงดงามในจิตใจ และมีความงามอ่อนโยนเพรียบพร้อม ในบุคลิกภาพ

เคล็ดปฏิบัติ
    การปลูกต้นพู่ระหง ควรจะปลูกในวันพุธ จึงจะยิ่งเสริมมงคลแก่ตัวคุณ และครอบครัวได้ดีที่สุด ผู้ที่จะลงมือปลูกนั้น จะเป็นผู้ใดก็ได้ ไม่เน้นเจาะจงว่าต้องเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้นำของครอบครัวหรือไม่
    แต่ทิศที่เป็นมงคล คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน จึงควรจะปลูกพู่ระหงไว้ ณ ทิศมงคลประจำพันธุ์ไม้ จึงจะถือว่าให้มงคลได้สมบูรณ์