มรกตแดง
มงคล
    ไม้เลื้อยที่มีชื่อว่ามรกตแดงนั้น เป็นต้นไม้ที่จัดว่ามีสีสันสวยงาม ดึงดูดใจแก่ผู้ที่พบเห็น แน่นอนว่า แก้วสีเขียวที่ชื่อมรกตนั้น ก็เป็นของที่มีคุณค่าสูงส่ง และยังมีราคาค่างวดที่สูงส่ง และยังมีราคาค่างวด ที่สูงตามคุณค่าของมันไปด้วย
    คนโบราณเชื่อว่า บ้านใดครอบครัวใดที่ปลูก ต้นมรกตแดงไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะทำให้สมาชิกทุกคน ภายในครอบครัว ได้รับเกียรติได้รับการยกย่อง หรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นตามคุณค่าของมรกต
    นอกจากนั้น สีของใบที่สวยสดดึงดูดใจของต้นมรกตแดง ยังจะช่วยเพิ่มมงคลทางเสน่ห์ ให้แก่สมาชิกในบ้าน อีกด้วยเคล็ดปฏิบัติ
    ควรลงมือปลูกต้นมรกตแดงในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่มีใบสวยงาม และให้เสน่ห์ดึงดูด ควรปลูกในวันอังคาร ผู้เป็นเจ้าของบ้าน จึงจะได้รับความเป็นสิริมงคลของต้นไม้นั้นอย่างเต็มที่