มะขาม
มงคล
    ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น มะขามนี้ นอกจากจะให้ฝักเป็นของว่างรับประทาน ได้แสนอร่อยในหลากหลายรสชาติแล้ว มะขาม ยังเป็นไม้มงคล ที่คนไทยเรานิยมปลูกไว้หน้าบ้านมาช้านานแล้ว
    เชื่อกันว่า ปลูกมะขามไว้หน้าบ้าน แล้วจะเป็นมงคล ใครๆ จะพากันเกรงขาม ครั่นคร้าม ไม่กล้ามาเกะกะระราน หรือคิดร้ายใดๆ
    ผู้คนจะนิยมยกย่อง และคนในบ้าน ก็จะมีความปลอดภัยตลอดไปอีกด้วย

เคล็ดปฏิบัติ
    การปลูกมะขามนั้น คนโบราณเชื่อกันว่า ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของตัวบ้าน แต่ถ้าหน้าบ้านหันเข้าหาทิศอื่น คุณก็สามารถปลูกมะขามไว้ด้านหน้าบ้านก็ได้ ถือว่าเป็นมงคลเช่นกัน เพียงแต่ตามตำราความเชื่อนั้น นิยมแนะให้ปลูกทางทิศตะวันตก แม้ว่าทิศนั้นจะอยู่ด้านข้าง หรือด้านหลังของบ้านก็ตามที
    ควรให้ผู้ที่มีอาวุโสที่สุดในบ้าน เป็นผู้ลงมือปลูก และวันอันเป็นมงคล สำหรับการปลูกมะขาม คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์