โมก
มงคล
    บางคนเรียก ต้นโมก ว่า พุทธรักษา เพราะว่า คนโบราณเชื่อกันว่า ต้นโมกนั้น สามารถปกป้องคุ้มครอง ผู้เป็นเจ้าของให้ปลอดภัยจากศัตรู หรือสิ่งชั่วร้าย
    โมก หรือ โมกข หมายถึง ผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ดังนั้น คนโบราณจึงเชื่อว่า หากปลูกต้นโมกเอาไว้ภายในบ้าน ก็จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์สะอาด มีแต่ความสุขกายสุขใจ ปลอดภัย และรอดพ้นจากสิ่งอันจะนำความทุกข์ร้อน มาสู่คนในครอบครัว
    ดอกของต้นโมกนั้น มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวัน นอกจากจะให้ความสบายตาแล้ว ยังให้ความสบายใจอีกด้วย

เคล็ดปฏิบัติ
    ควรลงมือปลูกต้นโมกในวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ให้แก่บ้าน ควรจะปลูกในวันเสาร์ ต้นไม้จึงจะเจริญงอกงาม และมีอิทธิฤทธิ์ตามคุณของไม้ ซึ่งจะช่วยปกป้องคุ้มครองคุณ และครอบครัวได้
    หากต้องการปลูกต้นโมก เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเรือน และคนในครอบครัว คุณควรจะปลูกต้นโมก ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จึงจะเหมาะ