ราชินีหินอ่อน
มงคล
    ราชินีหินอ่อน หรือที่ชาวไทย ต่างรู้จักคุ้นหูกันดี ในชื่อของ ต้นพลูด่าง หรือ พลูฝรั่ง นั้น ถือได้ว่าเป็นต้นไม้ที่เหมาะจะนำมาปลูก เพื่อเสริมมงคลให้กับบ้าน
    ต้นราชินีหินอ่อน เป็นไม้เลื้อย ที่เลื้อยแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างไกล อย่างอ่อนช้อยสวยงามเจริญตาเจริญใจ
    ใบของราชินีหินอ่อนนั้น มีสีสันสวยงามนุ่มนวลละเอียดอ่อน คล้ายกับลวดลายอันอ่อนโยนของหินอ่อน ที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมาก
    ดังนั้น จึงเกิดความเชื่อสืบต่อกันมาว่า หากครอบครัวใด ปลูกต้นไม้ชนิดนี้เอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดใจ ของผู้คนที่ผ่านไปมา ให้หันมาสนอกสนใจกับผู้คนภายในบ้าน จึงเป็นการผูกมิตรสัมพันธ์กับคนทั่วไป และช่วยให้ได้รับความรักใคร่จากคนเหล่านั้นด้วย
    การปลูกราชินีหินอ่อนนั้น ยังช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของ เป็นที่รู้จักกว้างขวางไปทั่ว ช่วยแผ่อำนาจวาสนาบารมีของเจ้าของบ้าน ให้ขจรขจายไปทั่ว และได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นทั่วไปเคล็ดปฏิบัติ
    ส่วนการปลูกนั้น ก็ควรจะลงมือปลูกในวันอังคาร เพราะความเชื่อที่ว่า ต้นไม้ที่ให้ใบสวยงามดึงดูดใจนั้น ควรจะปลูกในวันอังคาร จึงจะงดงามสมบูรณ์ และมีคุณลักษณะที่ดีตามต้องการ
    ทิศที่เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้ชนิดนี้ คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นราชินีหินอ่อน ที่ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีพลังเพิ่มมากขึ้น จึงช่วยเพิ่มสิริมงคล กับบ้านให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย