สนฉัตร
มงคล
    สนฉัตรนั้น เป็นต้นไม้ที่เหมาะในการปลูกเพื่อเพิ่มบารมีให้กับครอบครัว หรือหน่วยงาน ลักษณะของต้นสนฉัตรนั้น เป็นไม้ยืนต้น มีทรงพุ่ม ซึ่งคล้ายกับฉัตร
    ชื่อของสนฉัตรนั้น จึงเป็นชื่อที่เป็นมงคลเพราะ ”สน” นั้นคือการให้ความใส่ใจ เห็นอกเห็นใจ สนฉัตรจึงเสริมโชคชะตาให้เกิดมงคล ในด้านเกียรติ และมีศักดิ์ศรีให้สูงส่งเป็นที่น่าปลาบปลื้ม
    ดังนั้น การปลูกสนฉัตร จึงช่วยให้สมาชิกในครอบครัวนั้น ได้รับการยกย่องเป็นที่สนอกสนใจ ได้รับคำชมเชย และได้รับความรักจากผู้คนทั่วไปอยู่เสมอ
    ต้นสนฉัตรนั้นยังมีความสวยงาม เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับอีกด้วย เพราะกิ่งก้านสาขานั้น จะเจริญเติบโตเหยียดตัว ตระหง่านสวยงาม และโดดเด่นมากเลยทีเดียว

เคล็ดปฏิบัติ
    การปลูกต้นไม้ชนิดนี้นั้น ผู้ลงมือปลูกควรจะมีอายุมากสักหน่อย จึงควรให้ผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน เป็นผู้ปลูก มิฉะนั้น จะเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือเชิญผู้ที่ประพฤติดีน่ายกย่อง มาลงมือปลูกให้ก็จะเป็นเรื่องดีเช่นกัน
    สนฉัตร เป็นต้นไม้ที่เหมาะจะปลูกในวันเสาร์ เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่ตั้งใจปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้น ควรจะปลูกในวันเสาร์จึงจะเหมาะที่สุด
    ทิศทางในการปลูกก็เป็นสิ่งสำคัญ ต้นสนฉัตรนั้น ควรจะปลูกทางทิศเหนือของตัวบ้าน จึงจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคล ให้แก่บ้านได้เป็นอย่างดี