สักทอง
มงคล
    ขณะนี้ต้นสักทองกำลังเป็นที่นิยมมาก เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียว ที่หันมาปลูกสร้างบ้านเรือนด้วยไม้สักทอง เพราะนอกจากจะแข็งแรงทนทานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน และผู้อยู่อาศัยอีกด้วย
    สักทองนั้น เป็นต้นไม้ที่ชื่อมีความหมายดีมาก เพราะสักหรือสักกะนั้น หมายถึงพระอินทร์ ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในสรวงสวรรค์
    นอกจากนั้นคำว่า “สัก” ยังพ้องเสียงกับ “ศักดิ์” ซึ่งหมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์ เกียรติศักดิ์ หรือศักดิ์ศรี ซึ่งต่างก็เป็นความหมายในแง่ดีด้วยกันทั้งนั้น
    คนโบราณเชื่อกันว่า หากครอบครัวใดปลูกต้นสักทองเอาไว้ภายในบริเวณบ้าน ก็จะช่วยเพิ่มความมีสง่าราศี ส่งผลให้ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นที่เคารพยกย่องจากบุคคลทั่วไป และยังเพิ่มบุญบารมีให้กับสมาชิกทุกคนภายในบ้านอีกด้วยเคล็ดปฏิบัติ
    ทิศเหนือ เป็นทิศที่เหมาะที่สุดในการปลูกต้นสักทอง และควรจะลงมือปลูกในวันเสาร์ เพราะาคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่จะช่วยเสริม ความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน ควรจะปลูกในวันเสาร์ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก
    มอบหน้าที่ปลูกต้นสักทองให้ ผู้ที่อาวุโสที่สุดในบ้าน หากบ้านมีเพียงหนุ่มสาว ก็ควรเชิญผู้ใหญ่หรือญาติสนิท ที่เราเคารพนับถือ หรือผู้ที่ทำแต่ความดี จนได้รับการสรรเสริญยกย่อง มาเป็นผู้ลงมือปลูก ก็จะช่วยเพิ่มมงคลให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดี