แสงจันทร์
มงคล
    ดวงจันทร์นั้น มักจะสาดแสงสีนวล ที่ดูเย็นตาเย็นใจให้คนเราได้ชื่นชม ต้นแสงจันทร์ก็เช่นกัน หากในค่ำคืนที่แสงของดวงจันทร์ สาดส่องมาต้องใบงามของมัน ก็จะเกิดความงดงาม เป็นสีนวลเปล่งประกายจับตาจับใจยิ่งนัก
    บางคนถึงกับเปรียบเทียบ ความงามของต้นแสงจันทร์ กับรัศมีสีนวลผ่องของดวงจันทร์ว่า มีความงดงาม อบอุ่น อ่อนโยน เทียบเท่ากัน
    คนโบราณเชื่อว่า ครอบครัวที่ปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ภายในบริเวณบ้าน จะได้รับอิทธิพลของต้นไม้ชนิดนี้เช่นกัน
    โดยจะส่งผลให้สมาชิกทุกคนภายในบ้าน มีจิตใจที่เยือกเย็น อบอุ่น อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย สุขม เย็นตาเย็นใจ ราวกับสีเหลืองของดวงจันทร์ ที่ทำให้ใครต่อใครต้องหลงใหล ไม่มีความก้าวร้าวร้อนรน เข้ามาแผ้วพานได้เลยเคล็ดปฏิบัติ
    สุภาพสตรีเป็นผู้ที่เหมาะสมจะลงมือปลูกต้นแสงจันทร์ เพราะความสวยงาม นุ่มนวลอ่อนช้อย และชื่อเสียงเรียงนามของต้นไม้ ที่เหมาะกับสุภาพสตรีนั้น ก็ยิ่งทำให้ต้นไม้ชนิดนี้ เหมาะกับการปลูกโดยสุภาพสตรี มากกว่าสุภาพบุรุษ
    ต้นแสงจันทร์นั้น เหมาะจะปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวบ้าน จึงจะช่วยเพิ่มพลัง ในทางที่เป็นมงคล ให้กับต้นไม้ได้เป็นอย่างดี
    ควรลงมือปลูกต้นแสงจันทร์ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่มีใบดกครึ้มเป็นร่มเงานั้น เหมาะที่จะปลูกในวันอังคาร จึงจะให้ร่มเงาที่ดีที่สุด แก่ผู้เป็นเจ้าของ