หมากนวล
มงคล
    คงเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินมาว่า หมากนั้นในสมัยก่อน ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากทีเดียว เพราะสมัยก่อนนั้น หญิงชายต่างก็รับประทานหมาก จนฟันดำกันทั่วหน้า
    ในสมัยก่อนนั้น ชาวไทยมักจะต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยหมาก ซึ่งจะจัดเตรียมเอาไว้ให้แขก ที่ไปมาหาสู่ได้รับประทานกัน ซึ่งแสดงถึงนิสัยใจคอที่ เอื้ออารีมีน้ำใจต่อผู้อื่นของคนไทย
    ต้นหมากนวลนั้น ยังมีความอ่อนช้อยงดงาม เพราะเมื่อถึงเวลาแตกใบทีไร ก็จะค่อยๆ แตกใบอย่างนิ่มนวล สง่างามสวยงามมาก
    คนโบราณจึงเชื่อกันว่า หากปลูกต้นหมากนวลไว้ภายในบริเวณบ้าน จิตใจของผู้ที่อาศัยอยู่ที่นั่น ก็จะมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นทั่วไป ลักษณะนิสัยก็จะเรียบร้อยนุ่มนวล ไม่มีกิริยาที่กระโชกโฮกฮาก เป็นคนที่ใครเห็นต่างก็รักใคร่ในความดีงามของพวกเขาเคล็ดปฏิบัติ
    ก็ควรจะลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะคนโบราณถือกันว่า ต้นไม้ที่มีใบอ่อนช้อยสวยงาม และให้ร่มเงานั้นควรจะปลูกในวันอังคาร จึงจะได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเพิ่มมงคลให้กับบ้านได้ตามต้องการ
    ทิศที่เหมาะสมในการปลูกหมากนวลภายในบริเวณ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้แก่บ้านและผู้อยู่อาศัย คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน จึงจะช่วยเพิ่มพลังของต้นหมากนวลได้เป็นอย่างดี