หมากผู้หมากเมีย
มงคล
    ไม้ยืนต้นพันธุ์นี้ ให้ความสวยงามของรูปทรงลำต้นและใบ ถ้าปลูกไว้ในบ้าน จะเป็นสิริมงคลในครอบครัว โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
    ไม้มงคลนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมมงคลให้ผู้ที่เป็นคู่ชีวิต ประสบแต่ความสุข มีความรักความผูกพัน กันอย่างลึกซึ้ง ปรองดองกันดี ไม่มีวันแตกร้าวแยกทางร้างลากันไป
    นอกจากให้มงคลในด้านเสริมดวงคู่แล้ว ก็ยังช่วยในด้านบันดาลให้ความหวังของคุณ สมปรารถนา มีแต่ความสุขความเจริญอีกด้วยเคล็ดปฏิบัติ
    ควรจะปลูกไม้มงคลนี้ในวันอังคาร จึงจะสมบูรณ์ดี ไม่เจาะจงพิเศษว่า จะให้ผู้ใดสมควรลงมือปลูก แต่ส่วนใหญ่จะนิยมให้คู่สามี-ภรรยา เป็นผู้ลงมือปลูกเอาฤกษ์เอาสิริมงคลกันในวันแรก
    การปลูกหมากผู้และหมากเมีย ให้ได้ความเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมดวงได้ดีนั้น ต้องปลูกไว้ฝั่งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวบ้าน