ออมเงินออมทอง
มงคล
    ต้นออมเงิน ออมทองนี้ เป็นต้นไม้ที่เหมาะสำหรับปลูก ในยุคที่เศรษฐกิจทางการเงินกำลังซบเซาอย่างนี้
    ต้นไม้ชนิดนี้นั้น มีชื่อที่เป็นมงคล การออมเงิน ออมทอง ก็คือการเก็บหอมรอบริบ การสะสมเงินทอง หรือการมัธยัสถ์รู้จักใช้จ่ายเงินทอง ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพราะถ้าทำอย่างนั้นคงจะต้องนั่งเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน
    คนโบราณเชื่อว่า หากปลูกต้นออมเงิน ออมทอง เอาไว้ในบริเวณบ้าน ก็จะทำให้สมาชิกภายในบ้าน รู้จักการใช้กินอย่างประหยัด จึงมีเงินทองเก็บออมเอาไว้มากมาย สามารถเก็บเงินได้อยู่ และเงินทองก็ไม่รั่วไหลอีกด้วยเคล็ดปฏิบัติ
    ต้นออมเงิน ออมทองนั้น เหมาะกับการปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเชื่อกันว่า จะช่วยเพิ่มพลังความเป็นสิริมงคลได้ มากกว่าการปลูกในทิศทางอื่น
    ควรจะลงมือปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในวันอังคาร เพราะคนโบราณเชื่อว่า ต้นไม้ที่มีใบสวยงามเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนั้น ควรปลูกในวันอังคาร จึงจะได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีใบสีสวยไว้ให้เชยชม และเสริมโชคชะตา